RUSYA

Categories

Ulkeler

İKLİM VE COĞRAFİ KOŞULLAR
Rusya Avrasya kıta sahanlığının kuzeyinde bulunur. Arktik (Kuzey Kutup dairesi) ve çevresindeki (sub-Arktik) bölgelerin büyük bir oranı sınırları içinde olduğundan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, metrekareye daha düşük kişi yoğunluğuna, ekonomik faaliyet ve coğrafi çeşitlik görülür. Bu bölgelerden daha güneye gelindiğinde coğrafi ve bitki örtüsü çeşitliliği artar. Rusya dünyanın en soğuk ülkelerinden biridir.Diğer iklimlere göre kış aylarında 3 kat fazla soğuk hissedilir. Ortalama yıllık sıcaklık −5.5 °C (22 °F)dir. Rusya geniş yüzölçümde değişken ve ılıman iklim çeşitliliğine sahiptir. Rusya Federasyonu toprakları 11 zaman dilimi boyunca uzanır. Bu kadar farklı zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir.Bunun nedeni diğer ülkelere göre toprak yüzölçümünün fazla olmasıdır.Rusya dünyanın yüz ölçümü bakımından en geniş ülkesidir.

EKONOMİ
Rusya Federasyonu’nun ekonomisi tarım, sanayi, ormancılık ve hayvancılığa dayalıdır.
Tarım: Geniş Sovyet toprakları ilk bakışta ülke için avantajlı bir durum gibi gözükür. Fakat tam aksine bu durum ve buna ilave olarak, aşırı iklim şartları ve verimli sahaların azlığı ülkenin ciddi bir problemidir. Rusya’da verimli topraklar pek azdır. Kuzey bölgelerdeki verimli alanlar ise, yağış alıyorlarsa da yağış mevsimi çok kısa sürer.
Endüstri: Rusya Federasyonu, sanayisi gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Başlıca endüstri alanları çelik, makina, makina aletleri, çimento, kağıt, kimyevi maddeler ve otomobildir. Ülkede sanayinin gelişmesini büyük ölçüde maden kaynakları sağlamıştır. Dünya demir rezervinin yaklaşık % 40’ı buradadır. Ayrıca zengin kömür ve potasyumlu tuz yatakları mevcuttur. Ağır sanayi endüstri merkezlerinden ziyade demir ve kömür rezervlerinin bulunduğu bölgelerde gelişmiştir. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya Federasyonu, ayrılan diğer cumhuriyetler ve bütün dünya devletleriyle ticaret yapmaktadır. Kürk endüstrisi ülkede bir hayli gelişmiştir. Astragan (Karakul boyunu derisi) dahil kürk ihracatı çok önemlidir. Özellikle samur ve vizon kürkleri çok tutulur.
Ormancılık: Ülkenin Avrupa bölümünde çam, köknar ve meşe, Sibirya tarafında sedir, karaçam ve köknar ormanları yer alır. Ormancılık ekonomide önemli yer tutar. Dünya kereste üretiminin, takriben % 20’sine yakın bir bölümü Rusya Federasyonuna aittir. Kereste rezervlerinin % 80’ninden fazlası Sibirya bölgesinden elde edilir.
Hayvancılık: Rusya’da hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Tabii otlaklarda, sığır yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır. Ülkenin Avrupa topraklarında ve batı Sibirya’nın bir bölümünde özellikle sütcülük gelişmiştir. Küçükbaş hayvan besiciliği ve tavukçuluk yaygın olarak yapılır.
Balıkçılık: Rusya Federasyonu, Atlas ve Büyük Okyanusa kıyıları olması sebebiyle büyük balıkçılık filolarına sahiptir. Karadeniz’le Aral ve Hazar Denizi gibi göllerde yapılan balıkçılık önemli olmamakla beraber, en iyi havyar Hazar Denizinden yakalanan Mersinbalığından elde edilir. Senelik yakalanan balığın büyük kısmı Kuzey ve Uzakdoğu denizlerinden gelir. Rusya balina avcılığında dünyada Japonya’dan sonra ikinci sırayı almaktadır.
Ulaşım: Ulaşım şebekesi çok gelişmiştir. Demiryolu ulaşımı, karayoluna nazaran daha yaygındır. Demiryollarında hat aralıkları dünya standartlarından daha geniştir. Rus Hava Yolları (Aeroflot) dünyanın en büyük ulaştırma şebekesine sahiptir. Buna rağmen iç seferleri çok düşük olup, ağırlık dış seferlere verilmiştir. Deniz yolu ulaşımı ise oldukça iyidir.
KÜLTÜR SANAT
Rusya, müzikten edebiyata, baleden resme kadar sanat ve kültürün hemen her alanında dünyadaki temel merkezlerden biridir. Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Çaykovski, Ayvazovski, Tarkovski gibi daha pek çok isim buna örnektir. Ya da Hermitaj ve Bolşoy gibi Rusya’daki yüzlerce müze, tiyatro ve sergi salonu.Günümüz Rusya’sında kültür sektöründe profesyonel olarak çalışanların sayısı 1,2 milyon kişidir. 80’lerin sonunda ve 90’ların ilk yarısında yaşanan hızlı değişimler sırasında kültürel kurum ve alışkanlıkların zarar görmesi süreci, son yıllarda alınan önlemlerle tersine çevrilmeye çalışılmaktadır.
Opera ve bale binalarının 1994-2003 arasında 35’ten 71’e çıkarılmıştır. 1996-2003 döneminde Rusya’daki müze sayısında dörtte birin üzerinde artış gerçekleşmiş, rakam 1725’ten 2189’a yükselmiştir. Sosyalizmden piyasa ekonomisine hızlı geçişte kültür kurumları ve kültür adamları her zaman kolay adapte olamamaktadır, ancak yine de son zamanlarda Rusya’nın yaşanan döneme özgü yeni kültürel ve sanatsal başarılara imza atılmaya başlanması sevindiricidir.
TURİSTİK YERLER
Kremlin Sarayı, Kızıl Meydan, St. Basil Katedrali, Mının ve Pozharskı Anıtı, Spasskaya Kulesi, Lenin Mozalesi, Tarih Müzesi, GUM, Eski KGB Binası, Teknik Müze, Askerler Anıtı, Yuri Golgoruki anıtı, Moskova Belediye Binası, Puşkin Anıtı, İngiliz Kulübü (Rusya Modern Tarih Müzesi), Belorusski Tren İstasyonu, Bolşoy Tiyatro, Malıy Tiyatro, Kurtarıcı İsa Kathadrali, “Beliy Dom” Beyaz Ev, Büyük Pyotr Anıtı

RUSYA DA EĞİTİM

LYS- YGS sınav sonuç şartı aranmaksızın arzu ettiğiniz bölümlerde Rusyada Üniversite Eğitimi alabilirsiniz. Rusyada Eğitim Dili Rusçadır , Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler 1 Akademik sene Rusça Hazırlık Sınıfı ( 9-10 Ay süreli ) eğitimi görürler. Hazırlık Sınıfı Eğitimini tamamlayan öğrenciler arzu ettikleri bölümlerde Lisans – önlisans eğitimi alabilirler .

Rusyada Eğitim Sistemi

Rusya’da Eğitim Sistemi Geleneksel olarak Rus eğitimi sistemi üç seviyeden oluşur.

İlk seviyede öğrenciler lisans Diploması almak üzere eğitim görür.

İkinci kademede Bilim Adayı Derecesi (Candidate of Sciences),

Üçüncü kademede Bilim Doktoru Derecesi (Doctor of Sciences) almak için çalışırlar. Lisans Diploması almak 5,5 yıl sürer, Bilim Adayı 3 yada 4 yıl, Bilim Doktoru derecesi ise 3 yıl eğitim gerektirir. Yüksek öğrenimin ilk kademesi için özel bir isim söz konusu değildir. Çoğun, yüksek öğrenim olarak adlandırılır. Yüksek öğrenimin ikinci kademesi “aspirantura”, üçüncü kademesi ise “doctorantura” olarak adlandırılır. Rus sisteminde yüksek öğrenim gereklilikleri Amerikan sisteminde lisans (Bachelor of Science) ile master (Master of Science Degrees) gereklilikleri arasında bir konumdadır. Bilim Adayı derecesi almak için gereklilikler ABD sisteminde doktora derecesi gerekliliklerine karşılık gelir. Rus Bilim Doktoru Derecesinin ABD sisteminde bir karşılığı mevcut değildir. Dünya ile bütünleşmek amacıyla çoğu Rus üniversitesi lisans ve master dereceleri vermeye başlamıştır.

Lisans Öğrenimi

Lisans öğrenimi liseden sonra 8 sömestr devam eder ve 12 yıllık eğitim programlı liselerden mezun yabancı öğrenciler, ülkelerinde üniversiteye giriş hakkı elde etmiş olmaları şartıyla Rusya’da lisans öğrenimine kabul edilirler.

Yüksek Lisans Öğrenimi

M.S (master of science) programları 4 sömestr sürer. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, okulun yüksek lisans (master) programlarına kabul edilirler.

Doktora Öğrenimi (PhD)

Doktora programı, yüksek lisans üzerine 6 sömestrlik bir öğrenimi ve bu süre zarfında bir doktora tezinin hazırlanmasını gerektirir.

Ders Yılı

1 Eylül’de başlar ve 30 Haziran’da sona erer. 1 sömestr 4 haftadan oluşur ve 1 ders yılı 2 sömestrden ibarettir.

Eğitim dili

Rusça’dır. Rusça’ya vakıf olmayan öğrenciler 1 yıllık dil hazırlık bölümüne katılabilirler. Ayrıca bazı okullarda özellikle tıp ve mühendislik bölümlerinde eğitim hem Rusça hem de İngilizce veya Almanca/Fransızca olarak verilmektedir.

Rusya üniversitelerinde eğitim gören  Öğrenciler için  tıp ve biyoloji , mühendislik ,  sosyal bilimler ve işletme gibi bölümler için ayrı sınıflar açılmaktadır. Genellikle 9 ay süren hazırlık programının ilk 4 ayında sadece Rusça dil eğitimi verilmekte olup ikinci dönemden itibaren ise seçilen bölüme göre ek , yardımcı dersler verilmektedir. Haftada 25-30 saat ders alan ve okul dışında ders çalışan bir öğrenci Rusçasını 1 yıl içinde  akademik ortamda kullanma seviyesine kadar geliştirebilir. Rusça yabancı dil olarak 1. sınıftan itibaren Rusyada eğitim alan öğrenciler için Eğitim boyunca mecburidir.

Hazırlık fakültesi nedir, ne için gerekiyor?
Hazırlık fakültesi 1 akademik yılı (7-10 ay) devam eden özel eğitim programıdır. Hazırlık fakültesinde öğrenciler Rus dilini öğrenir ve diğer özel dersleri takip ederler. Ders seçimi gelecek uzmanlığa bağlıdır (matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar bilimleri, coğrafya, tarih ve edebiyat). Hazırlık fakültesini bitirdikten sonra öğrenciler sınavlara katılırlar. Öğrenci sınavları başarıyla tamamlaması durumunda her hangi Rus üniversiteye sınavsız geçiş hakkını verecek olan hazırlama fakültesini bitirme Sertifikasını alır.

Fakat öğrenci İngiliz veya Fransız dillerinde (yalnız tıbbi uzmanlıklar için) öğrenimi seçmesi durumunda hazırlık fakültesine girmesi gerek olmayacaktır, o direk seçtiği bölüme ilk öğretim yılı için sınavları verir. Hazırlık fakültesinin öğretim yılı her yıl 1 Ekim’den başlar. Bir grupta örgütlenme biçimine bağlı 6-8 öğrenci okur.

Üniversite başvuru ve Kabul:

Kural olarak, dünya genelinde üniversiteye girme hakkı tanıyan derece ve yeterlikler, Rus yüksek öğretim kurumlarına giriş için de geçerlidir. Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı, yabancı diploma ve yeterlikleri tanıma yetkisine sahiptir. Başvuru prosedürü yüksek öğretim kurumlarının kendi inisiyatifindedir ve kurumlar özel şartlarını belirleyebilirler.

Seçim süreci de aynı şekilde yüksek öğretim kurumlarının kendi kurallarına göre işler. Tek ortak zorunluluk Rusça yeterliliğidir. Rusça bilgisi yetersiz adaylar yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenen özel hazırlık kurslarına katılabilirler.

Rusya üniversitelerine başvuru sunma süreleri
Rusya üniversitelerinde eğitim alma başvuruları her yıl 1 Mayıs’tan başlayarak 15 Ekim’e kadar kabul edilir. Yabanci öğrenciler için boş yer (kontenjan) oranı sınırlı olduğu için başvurularını birinci gönderen ve belgelerini hazırlayanlar üniversiteye girmek için en yüksek şanslara sahip olacaklar. Üniversite sunulan belgeleri inceledikten sonra başvuru yapana resmi olarak kabulunu gönderir (kontenjan rezervasyonu yapar). Bundan sonra öğrenci Rusya’da eğitim alma resmi davetiye elde etmek için butün uyarılarına, eğitim belgelerine ilişkin taleplere ve çıkış süresine uymak zorundadır. Bundan sonra Rusya Federasyonu Federal Göç Bürosu Departmanı 30 ile 60 gün süresinde yabanci öğrenciye resmi davetiye mekrubunu gönderir.

Rusya’daki üniversitelerde tatiller ne zaman başlar?
Hazırlık fakültesinde öğretim programı dönemlere ayrılmamaktadır, bu nedenle kış tatili öngörülmemektedir. Ocak ayının sonunda testeleri başarılı yazan öğrenciler bir hafta cıvarında dinlenebilirler. Başarılı olmayan öğrenciler testlerini yeniden yazmaya çalışırlar. Yaz tatili 2 ay, 1 Haziran’dan 31 Ağustos’a kadar devam eder.

Yükseköğretim programlarında (6 yıl) kış tatili 2 hafta (Ocak ayının son haftası – Şubat’ın ilk haftası) devam eder. Yaz tatili ise hazırlık fakültesindedeki ile aynı – her yıl 1 Haziran’dan 31 Ağustos’a kadar devam eder.

Rusya üniversitelerinde öğretim ücreti ödeme süreleri
Başvuru yapanlar ilk öğretim yılı ücretinin, öğrenci yurdu ücretinin, sağlık ve hayat sigortası ücretinin yüzde 100’ünü ödemelidir. Finans yükümlülükleri veya ödeme süreleri öğrenci tarafından yerine getirilmemesi durumda başvuru yapan seçtiği üniversiteye davet edilmezdir. Öğretim ücreti tamamen karşılanmaması ülkemizin elçiliğinde vize işleminde problemler yaratır. Bundan sonraki 2-6 yıl içinde öğrenci öğretim ücretini, öğrenci yurdu ücretini, sağlık ve hayat sigortası ücretini cari yılın 1 Eylül’e kadar, yani belli bir öğretim yılının başlangıcına kadar ödemelidir. 2-6ci öğretim yılları için (ama birinci değil!) öğretim ücretini iki aşamada ödenmesine izin verilir: öğretim yılı ücretinin yüzde 70’i birinci dönemde (1 Eylül’e kadar), ve yüzde 30’u ikinci dönemde (1 Şubat’a kadar) ödenir. Ödeme süreleri ihlal edilmesi durumda öğrencinin derslere girmesine izin verilmez ve üniversiteden çıkarılır. Sonucunda, öğrencinin Rusya Federasyonu’daki kayıdının süresi uzatılmayacaktır, bu sebebinden o 350 Amerikan dolları cezası ödemek zorunda kalır ve mahkeme kararıyla Rusya’dan deporte edilir. Öğretim ücretini vaktinde ödemek ve Rusya Federasyonu’daki resmi kayıdını vaktinde yenilemek çok önemldir, aksi takdirde problemler çıkar ve öğrenci yasama ve yürütme organlarına itiraz etmek zorunda kalır. Rusya Federasyonu’nda yapılan tüm ödemeler, öğretim ücreti dahil, Rus rublesinde gerçekleştirilir – Rusya Federasyonu’nun para birimidir. Mevzuata göre öğretim ücreti sözleşmede temel para biriminde veya Rus rublesinde yazılır. Temel para birimleri değişik üniversitelerde farklıdır, böylece bir temel para birimi:

– Rusya Federasyonu’nun Merkez Bankası tarafından ödeme gününe göre tespit edilen döviz kuru ile değerlendirilen bir Euro’ya:
– Rusya Federasyonu’nun Merkez Bankası tarafından ödeme gününe göre tespit edilen döviz kuru ile değerlendirilen bir Amerikan doları’na,
– üniversite tarafından tespit edilen Rus rüblesinde bir tutara eşit olabilir.

Değişik üniversitelerde öğretim ücretinin farklı ödeme şekilleri uygulanabilir, öğrenci tercih ettiği dövizi baştan bildirmelidir. Ödeme öğrencinin uyruklu olduğu ülkesinde de banka transferi şeklinde Amerikan dolarında veya Euro’da yapılabilir.

Öğrenci Rusya’ya gelince bundan sonraki banka işlemleri için her hangi Rusya bankasında Rusya’daki kayıdıyla pasaportunu kullanarak banka hesabını açtırabilir. Öğretim ücreti seyrek olarak ama değişebilir, çünkü üniversite enflasyondaki yükselişin, Rus rublesine çevirilmesi zamanında Amerikan dolarının veya Euro’nun kuru düşüşünün, enerji kaynaklarının dünya fiyatlarının değişiminin ve diğer zorlayıcı sebeplerin sorumlusu değildir.

Vize

Rusya Öğrenci Vizesi, Rusya’daki Üniversitelerin Dil Okulları bölümünde eğitim almak isteyen veya uzun süreli olarak yine bu Üniversitelerde Lisans veya Yüksek Lisans eğitimi almak isteyen bireyler için Bu Üniversitelerin diğer vize türlerinde olduğu gibi Rusya’daki göçmenlik bürolarına müracaatları sonucunda çıkartılan davetiye ile alınan vize türüdür.

Rusya Öğrenci vizelerinde Dil Okullarına kısa süreli müracaat etmek isteyen öğrencilere toplam eğitim sürelerini kapsayacak şekilde tek girişli davetiye ve vize verilir. Uzun süreli Lisans veya Yüksek Lisans yapmak isteyen Öğrenci adayları, Okuldan kendilerine gönderilen davetiyelerin toplam süresi 3 ay gibi bir süre olsa dahi bu vizelerini Ülkeye girdikleri ilk haftadan itibaren, Öğrenim görecekleri Üniversiteler tarafından Göçmenlik Bürolarına başvurularak, görecekleri eğitim süresince oturuma çevirirler.

Rusya Öğrenci vizesi türünde oturum işlemleri başlamadan önce, pasaport asılları okul tarafından toplanıp, tüm öğrencilere pasaport yerine geçen resmi bir belge kendilerine teslim edilir. Bu pasaportlar göçmenlik dairesine oturum izni için toplanırken, Öğrenci adaylarının tamamı da bu haftalık süreçte Hastanelerden Full Check Up başvurusunda bulunurlar. Hastane raporunun sağlam çıkması ile beraber Okul yetkililerine bu belgeyi ibraz ederek artık pasaportlarında eğitim süreleri kadar oluşturulmuş Oturum izinleri ile pasaport asıllarını teslim alırlar.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimine katılacak olan tüm Öğrenci adaylarının bu başvurularını Eğitimin başlama süresine en az 3 ay kala yapmaları tavsiye edilmektedir. Çünkü evrakların tamamının Rusçaya çevirisi, Noter Tasdik ve Apostil işlemlerinin yanında, okul davetiye sürelerinin en az 24 gün süreceklerini ve akabinde Ankara Rusya Büyükelçiliği veya diğer şehirlerdeki Konsolosluk birimlerinde 1 haftalık bir vize sürecinin olduğunu bilmeleri gerekecektir.

Rusya’da eğitim almak için davetiye nasıl alabilirim?

Eğitim alma davetiye Rusya Federasyonu İç İşleri Bakanlığı’na bağlı pasaport vize departmanı tarafından hazırlanan resmi bir belgedir. O öğrencinin belli bir üniversiteye kabul edildiğini bildirir. Davetiyede öğrencinin pasaport bilgileri ve üniversitenin tam ismi yazılır. Bu belge vize alınması için (pasaporta işlenir) Rusya Elçiliği’ne ibraz edilir. Genelde İç İşleri Bakanlığı tarafından verilen davetiye 45 gün içinde hazırlanır. Bu davetiye verildiği tarihinden itibaren 90 gün içinde geçerli sayılır, davetiyenin geçerlilik süresi içinde vize başvurusu Rusya Elçiliği’ne sunulur.

Göç kartı nedir?

Göç kartı – öğrencinin Rusya Federasyonu’nun sınırlarından yasaya uyarak geçtiğini tespit eden bir belge. Davetiye ileride öğrencinin kayıt edilmesi için zorunlu olan bir belge olunca büyük önem taşır. Göç kartı olmaksızın Rusya Federasyonu’nda kayıt yapılmaz, yabancı öğrenci ise memleketine dönüştürülebilir. Göç kartı uçak (tren) personeli tarafından yol (uçuş) sırasında verilir. Ayrıca, göç kartı formu pasaport kontrolünden önce havaalanında veya öğrencinin diğer taşıma aracı kullanması halinde – Rusya Federasyonu’nun sınırı geçiş noktasında alınabilir. Kart öğrenci tarafından doldurması gereken birbiriyle aynı olan 2 kısımdan oluşur (A ve B). Doldurulmuş göç kartı sınır görevlisine (tranzit yolcular için – göç servisi görevlisine) sunulur, görevli bilgiler kontrol ederek, üzerine sınır geçiş tarihini yazarak tüm bilgiler elektronik veri tabanına kayıt eder. Kontrol noktasından çıktıktan önce sınır geçiş tarihini içeren göç kartının gereken kısmını alıp almadığınız kontrol edin. Göç kartı Rusya Federasyonu’nun sınırlarından çıkacağınıza kadar yanında tutmanız çok önemldir.

Kayıt (damga işlemi) nedir?

Kayıt yabanci öğrenciye kayıdın geçerlilik süresinde Rusya Federasyonu’nun sınırları içinde yasal olarak kalmasına hak verir. Genelde kayıdın geçerlilik süresi bir yıldır. Kayıdı her yıl geçerlilik süresinin biteceği tarihine kadar 2-3 hafta kaldığında uzatması gerekir.

Öğrenci üniversiteye geldiğinde 3 gün içinde (geliş günü dahil) kayıt yapılması için gereken evraklar sunar. Kayıt 10-15 gün içinde yapılır. İlgili daireye öğrencinin pasaportu orjinali sunulur. Kayıt damgası göç kartına konulur. Bunun dışında içinde öğrencinin kalacağı öğrenci yurdu adresi yazılır. Pasaport ve vize kayıt işlemleri için pasaportun en az 2 yıl geçerlilik süresine sahip olması gerek. Öğrenme amacıyla Rusya’ya gitmekten önce pasaportun yenilenmesini tavsiye edilir.

Yabanci öğrencinin çıkış vizesi varsa Rusya’dan ne zaman çıkması gerekir?

Yabanci öğrenci çıkış vizesini alırsa vize aldığı günden itibaren on beş gün içinde Rusya’dan çıkması gerekir. Çıkış tarihi ertelenmesi durumunda öğrenciye karşı para cezaları, tutuklama, deporte etme gibi tedbirler uygulanabilir. Deporte etme kararı ilgili mahkeme tarafından verilir. Yabanci vatandaşının deporte edilmesi durumunda ona bundan sonraki 5 yıl süresinde Rusya’ya giriş izni verilmezdir. Göç servisinin taleplerine uymanızı tavsiye ederiz.